Psykologiske udredninger

 

Psykologerne laver udredninger af voksne mennesker med udviklingshæmning og sent udviklede. Udgangspunktet for udredninger er både en generel psykologfaglig viden om udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, social psykologi, kognitiv psykologi og psykiatri. Og udgangspunktet er samtidig også en særlig viden om, og erfaring med mennesker med udviklingshæmning.

 

En relationsorienteret og udviklingspsykologisk forståelse af den udviklingshæmmede borger og de vanskeligheder, som borgeren kan have, er en central del af undersøgelsens proces og resultat.

 

Undersøgelserne kan både være neuropsykologisk testning af det generelle, kognitive funktionsniveau, og observation af borgeren i en dagligdags kontekst. Udover det er interviews og samtaler med pårørende og personale et væsentligt element i undersøgelsen.

 

Desuden inkluderer undersøgelsen ofte personalets og/eller pårørendes besvarelse af diverse spørgeskemaer, som kan hjælpe med at belyse, hvordan borgeren fungerer i dagligdagen.

 

Endelig fungerer indhentning, gennemlæsning og formidling af anamnestiske oplysninger (baggrundsoplysninger) som et centralt omdrejningspunkt for undersøgelsen.

 

Den relationsorienterede og udviklingspsykologiske tilgang til forståelsen af det udviklingshæmmede menneske gør, at der lægges stor vægt på såvel den sociale som den pædagogiske kontekst. Dette betyder, at der fokuseres på hvordan borgeren med netop sine udviklingsmæssige, følelsesmæssige og neuropsykologiske forudsætninger fungerer i samspil med de daglige omgivelser. Psykologerne arbejder på den måde med en bred forståelse af borgeren og de problemer, som vedkommende kan have.

 

 

Læs artiklen: Psykologiske udredninger baner vej for bedre trivsel
Læs artiklen: Kognitiv udvikling og sociale kompetencer - hvad kan man bruge en neuropsykologisk undersøgelse til?

 

Info

Du er velkommen til at kontakte psykologerne for at høre nærmere om centrets tilbud om undersøgelser.
Ring på centrets hovednummer:
Tlf. 7847 1550.

Download folder