kunst_fra_karavana

» Links

Links

 

 

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.dk

 
Videnscenter Skanderborg Sølund
www.viss.dk
 

VIHS Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

http://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning

 

Psykiatrifonden
www.psykiatrifonden.dk

 

De Samvirkende Invalideorganisationer
www.handicap.dk

 

Socialt Udviklingscenter SUS
www.sus.dk

 

Udviklingshæmmedes Landsforbund
www.ulfweb.dk

 

Landsforeningen Sind
www.sind.dk

 

Landsforeningen LEV
www.lev.dk

 

Landsforeningen Downs Syndrom
www.downssyndrom.dk

 

Den sociale kvalitetsdatabase
www.kvalitetsdatabasen.dk

 

Nye veje - Nyhedsbrev fra Vidensnetværket

www.vidensnetvaerket.dk

  

Landsforeningen Bedre Psykiatri
www.bedrepsykiatri.dk

 

Psykiatrisk Videnscenter
www.psykinfo.dk

 

Videnscenter for Autisme
www.autisme.dk

 

Nationalt Videnscenter for Demens
www.videnscenterfordemens.dk

 

Aldring og helse. Nasjonalt kompetansesenter.

www.nordemens.no

 

Udviklingshæmmede og misbrug:

http://uhmisbrug.servicestyrelsen.dk

 

Norsk hjemmeside fra Samordningsrådet for arbeid mennesker med udviklingshemming
www.sor-nett.no

 

Angstforeningen

www.angstforeningen.dk

 

Borderlineforeningen

www.borderlineforeningen.dk

 

Depressionsforeningen

www.depressionsforeningen.dk

 

Landsforeningen autisme

www.autismeforening.dk

 

Landsforeningen ADHD

www.adhd.dk

 

OCD-foreningen.dk    

www.ocd-foreningen.dk

 

 

Info


Har du et forslag til et link, som du mener, vi skal have på vores hjemmeside, så send det til dorte@oligo.dk